REPUBLIKA HRVATSKA
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Poljskoj, Warszawa
   Polski    
Vizni sustav
Prebivalište
Opće informacije o putovanjima
Potvrde o boravku u inozemstvu
Izdavanje putovnice
Prvi privremeni boravak
Poslovna dozvola
Uputa za ovjeru potpisa
Davanje punomoći
Carinski propisi
Sklapanje braka u RH
Sklapanje braka hrvatskih državljana u Republici Poljskoj
Stjecanje hrvatskog državljanstva
Upis djeteta u maticu rođenih i knjigu državljana RH
Obrasci
Prometna nesreća u kojoj je sudjelovalo vozilo stranih registarskih oznaka
Prometne isprave
Legalizacija isprava
Nekretnine u RH za strance
Zahtjev za otpust/odricanje državljanstva RH
Sudski tumači i prevoditelji
Hrvatska u svijetu
HOME Gospodarstvo Vanjska politika Predstavništvo Info servis Konzularni poslovi O Hrvatskoj Linkovi

 

 Stjecanje hrvatskog državljanstva

Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva mogu podnijeti stranci (osobe koje nemaju hrvatsko državljanstvo) te prirođenjem steći hrvatsko državljanstvo, ako ispunjavaju pretpostavke propisane Zakonom o hrvatskom državljanstvu i novim izmjenama i dopunama Zakona o državljastvu.

Zahtjev se podnosi policijskoj upravi, odnosno postaji po mjestu boravka u Republici Hrvatskoj, a ako je boravak u inozemstvu, tada u nadležnoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu. 

Hrvatskim državljaninom postaje se danom uručenja pozitivnog rješenja.
Nakon uručenja pozitivnog rješenja stranka se upisuje u knjigu državljana u nadležnom matičnom uredu. Domovnica se izdaje u nadležnom matičnom uredu.

Uz zahtjev se prilaže:

 • Molba
 • Upitnik
 • Životopis
 • Izvadak iz matice rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog inozemnog tijela države čiji su podnositelji zahtjeva državljani te države u kojoj imaju stalni boravak u izvorniku ili propisno ovjerenoj preslici s prijevodom na hrvatski jezik ne starijeg datuma od 6 mjeseci
 • Važeća identifikacijska isprava, ovjerena preslika 
 • Ako se zahtjev podnosi i za malodobnu djecu, prilaže se izvadak iz matice rođenih, uvjerenje o državljanstvu i suglasnost djeteta starijeg od 14 godina
 • Za različite osnove stjecanja hrvatskog državljanstva treba priložiti i druge isprave, npr.:
  -         za stjecanje po osnovi boravka u Republici Hrvatskoj – isprave kojima se dokazuje regulirani boravak i dužina trajanja boravka u Republici Hrvatskoj (osobna iskaznica za stranca, uvjerenje o boravku, putna isprava sa unesenim podacima o boravku)
  -          za stjecanje po osnovi rođenja u Republici Hrvatskoj – isprave kojima se dokazuje regulirani boravak i dužina trajanja boravka u Republici Hrvatskoj (osobna iskaznica za stranca, uvjerenje o boravku, putna isprava sa unesenim podacima o boravku)
  -         za stjecanje po osnovi braka sa hrvatskim državljaninom – isprava kojom se dokazuje status stalnog nastanjenja, vjenčani list koji nije stariji od šest mjeseci, domovnica bračnog druga
  -         pripadnici hrvatskog naroda trebaju dostaviti isprave starijeg datuma kojima dokazuju osobno nacionalno izjašnjavanje ili izjašnjavanje roditelja – izvatke iz matice rođenih, vjenčanih, indekse, svjedodžbe, radne knjižice i dr.
  -        iseljenici – isprave kojima dokazuju iseljenje sa područja Republike Hrvatske, a ako se radi o potomcima iseljenika treba dokazati i rodbinsku povezanost sa iseljenom osobom (djeca, unuci, praunuci)
  -         stranac čije bi primanje u hrvatsko državljanstvo predstavljalo interes za Republiku Hrvatsku – mišljenje nadležnog ministarstva o postojanju interesa za primitak u hrvatsko državljanstvo
  -        osobe otpuštene iz hrvatskog državljanstva – dokaz o stjecanju stranog državljanstva i prestanku hrvatskog državljanstva.

Konzularna pristojba u diplomatsko – konzularnom predstavništvu sukladno konzularnim pristojbama iznosi 240,00 PLN.

 

 
vrh stranice Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH, 2006.